diensten

Ik faciliteer het gesprek binnen uw organisatie, dat nodig is om inclusie te bereiken.

diversiteit en inclusie..

Als al uw medewerkers zich écht thuis voelen op de werkvloer, zullen zij daadwerkelijk het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit leidt tot tevredener collega’s; verbetert het begrip en de samenwerking tussen uw medewerkers, wat stimulerend kan werken op productiviteit, creativiteit en groepsresultaten.

De mensen in de organisatie moeten natuurlijk zelf die inclusieve cultuur creëren. Ik kan daarin ondersteunen door bewustzijn te creëren van blinde vlekken.

Hoe veilig voelen medewerkers zich om daadwerkelijk hun mening te uiten of zichzelf te mogen zijn? Zetten ze een masker op vanaf het moment dat ze een voet over de drempel zetten? Is er ‘een manier van doen’ binnen de organisatie en hoe voelen mensen zich daarbij? Zijn lastige onderwerpen bespreekbaar en heeft men het gevoel dat er naar iedereen wordt geluisterd? Heeft men het gevoel voor ‘vol’ te worden aangezien? 

Vaak gaan de blinde vlekken over onbewust gedrag of over gewoonten die door de meerderheid als normaal worden ervaren, maar die niet bij iedereen goed voelen. Niet iedereen heeft daardoor als vanzelfsprekend het gevoel er echt bij te horen en dat is jammer, want een blije werknemer is vaak een productievere werknemer. 

Om deze blinde vlekken, onbewuste vooroordelen en onbewust gedrag die een inclusieve cultuur in de weg kunnen staan, bewust te maken, kunt u bij mij terecht voor onderzoek, advies, workshops en lezingen.

Onderzoek en advies

Voelen al uw medewerkers zich voor ‘vol’ aangezien?

Onderzoek kan worden ingezet in het meetbaar maken van de ervaren inclusiviteit op de werkvloer. Waar staat uw organisatie in dit proces van diversiteit en inclusie en op welke gebieden is er aandacht nodig? Zijn er verschillen merkbaar tussen bepaalde groepen of afdelingen in uw organisatie? Of blijkt dat de uitdagingen liggen in bepaalde processen of bedrijfscultuur?

Door onderzoek, zowel online enquêtes als (exit)interviews, kan geanalyseerd worden voor welke uitdagingen uw organisatie staat in dit proces. Ook kan het als nulmeting worden gebruikt om de effecten van doorgevoerde veranderingen te meten. Mocht u andere specifieke vragen hebben, dan kan ik u hierin adviseren.

Workshops

In hoeverre is er sprake van blinde vlekken?

De workshops zijn gericht op bewustwording van overtuigingen; ‘kleine dagelijkse dingen’, en het bespreekbaar maken van ambities en behoeften van individuele werknemers. .…. Dit bespreekbaar maken gebeurt op spelachtige wijze, waardoor de deelnemers op een energieke manier, op een diepere laag met elkaar in contact komen. De basis hiervoor komt uit Design Thinking, een aanpak die niet alleen gericht is op denken en praten, maar vooral op doen. Design Thinking is gericht op innovatie die voortkomt uit de samenwerking tussen mensen die betrokken zijn bij een complexe situatie. Het creëren van een inclusieve werkomgeving is een dergelijke complexe situatie.

De workshops kunnen worden ingericht naar uw behoeften en kunnen één of meerdere dagdelen in beslag nemen.

Lees meer over lezingen

Wilt u meer weten over de werkelijkheid van een ander?

Als u meer wilt leren over wat er over diversiteit en inclusie in wetenschappelijk onderzoek is verschenen; Als u meer inzicht wilt krijgen in de complexiteit van werkelijke inclusie van etnische minderheden; Als u wilt leren hoe jongvolwassenen met een islamitische achtergrond met hun religie omgaan en wat deze voor hen betekent; Als u meer wilt leren over hoe vrij wij anderen laten in het uiten van hun religie in het publieke domein en de invloed van secularisering daarin. Uiteraard zijn er meerdere combinaties te maken en zal de lezing worden afgestemd op uw behoeften.

Stuur mij een bericht