Diversiteit op de werkvloer

diversiteit en inclusie..

Diversiteit is voor veel organisaties een uitdaging. Want: hoe trek je een diverse groep werknemers aan?

Inclusie, het creëren van een werkomgeving waarin alle medewerkers zich dusdanig thuis voelen dat zij zich optimaal kunnen ontplooien en zo optimaal kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen, is de uitdaging die daarop volgt.

Ik kan uw organisatie ondersteunen in dit proces. Door een analyse te maken van waar zich in uw organisatie mogelijke knelpunten of blinde vlekken bevinden, krijgen we tools in handen vanuit waar verandering in gang kan worden gezet. Het beoogde resultaat is tevredener werknemers, met betere resultaten voor uw organisatie.

Over mij

Mijn kracht ligt in het feit dat ik twintig jaar bedrijfsleven combineer met de kennis en ervaring uit mijn masterstudie islamitische theologie en het verbinden van verschillen.

Ik snap de dynamiek op de werkvloer en zie ook waar de uitdagingen liggen om een divers persoonsbestand te binden aan de organisatie. Door mijn achtergrond ben ik intercultureel sensitief en ik weet hoe ik lastige kwesties bespreekbaar kan maken. Voor mij is inclusiviteit de normaalste zaak van de wereld.

Tijdens mijn baan bij de VU heb ik veel ervaring opgedaan met diversiteit op de werkvloer en heb ik inzicht verkregen in de veel voorkomende knelpunten binnen een organisatie.

Onderzoek en Advies

Onderzoek kan worden ingezet in het meetbaar maken van de ervaren inclusiviteit op de werkvloer. Waar staat uw organisatie in dit proces van diversiteit en inclusie en op welke gebieden is er aandacht nodig? Zijn er verschillen merkbaar tussen bepaalde groepen of afdelingen in uw organisatie? Of blijkt dat de uitdagingen liggen in bepaalde processen of bedrijfscultuur?

Door onderzoek, zowel online enquêtes als (exit)interviews, kan geanalyseerd worden voor welke uitdagingen uw organisatie staat in dit proces. Ook kan het als nulmeting worden gebruikt om de effecten van doorgevoerde veranderingen te meten. Mocht u andere specifieke vragen hebben, dan kan ik u hierin adviseren.

Trajectbegeleiding

Als u weet waar u staat en waar u heen wilt, is het de kunst om mensen in beweging te krijgen. Het kan dan helpen om een externe professional u hierin te laten ondersteunen. Ik kijk met een open blik naar organisaties, hun processen en cultuur en maak die bespreekbaar als dat nodig is voor de beoogde verandering. Ik leid mensen in deze verandering, wat hen vertrouwen en rust geeft. “Bij Yvonne voelt het goed” hoor ik meermaals.

Workshops

De workshops zijn gericht op bewustwording van overtuigingen; ‘kleine dagelijkse dingen’, en het bespreekbaar maken van ambities en behoeften van individuele werknemers. Dit bespreekbaar maken gebeurt op spelachtige wijze, waardoor de deelnemers op een energieke manier, op een diepere laag met elkaar in contact komen. De basis hiervoor komt uit Design Thinking, een aanpak die gericht is op vooral doen. 

De workshops kunnen worden ingericht naar uw behoeften en kunnen één of meerdere dagdelen in beslag nemen.

Inspiratiesessies en Lezingen

Als u wilt weten wat meer diveristeit en inclusie voor uw organisatie kan betekenen; Als u wilt weten wat er over diversiteit en inclusie in wetenschappelijk onderzoek is verschenen; Als u meer inzicht wilt krijgen in de complexiteit van werkelijke inclusie van etnische minderheden; Als u wilt leren hoe jongvolwassenen met een islamitische achtergrond met hun religie omgaan en wat deze voor hen betekent; Als u meer wilt leren over hoe vrij wij anderen laten in het uiten van hun religie in het publieke domein en de invloed van secularisering daarin. Uiteraard zijn er meerdere combinaties te maken en zal de lezing worden afgestemd op uw behoeften.

Ik faciliteer ‘het gesprek’ binnen uw organisatie,
dat nodig is om inclusie te bereiken.

Dit levert u tevredener medewerkers op en betere groepsresultaten.

Boek ‘De werkelijkheid van de ander’

Te koop!

In ‘De werkelijkheid van de ander’ geef ik samen met Marjolein van Haaften, van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, verhalen weer van de 21 gesprekken die wij gevoerd hebben met christenen, moslims en religieuze joden, en ook met Haarlemmers die zichzelf atheïst, humanist of agnost noemen, of zichzelf geen enkel etiket willen opplakken. Daarbij stonden vragen centraal over hoe vrij zij zich voelen om hun geloof of levensbeschouwing te uiten in het publieke domein. En hoe vrij zij de ander daarin laten?

Burgemeester van Haarlem Jos Wienen vindt het boek een aanrader: “De verhalen laten precies die spanningsvelden zien waar we in de huidige samenleving mee te maken hebben”.

Halleh Ghorashi, Hoogleraar Diversiteit en Integratie, schrijft in het voorwoord: “Het boek laat zien hoe moeilijk het is om respect voor de overtuiging van de ander in de praktijk te brengen, terwijl je zelf respect van die ander verwacht voor je eigen overtuiging en levenswijze.”

Prijs: euro 9,50 inclusief verzendkosten

artikelen

“Bij inclusie gaat het om het gespreksklimaat” 

Een openhartig gesprek met Gerrit van der Burg over diversiteit en inclusie bij het Openbaar Ministerie. Door Yvonne Moonen We hadden elkaar ontmoet bij een lezing die ik bij het Openbaar Ministerie gaf over de invloed die persoonlijke achtergrond heeft op mensen hun...

“Inclusie afdwingen werkt niet”

Een moedig gesprek met Fred Paling over diversiteit op de werkvloer We hadden elkaar eerder ontmoet bij een bijeenkomst die ging over de vraag hoe je mensen die onverschillig staan ten opzichte van diversiteit en inclusie meeneemt in het gesprek over dit onderwerp....

Stuur mij een bericht