Referenties

“Het is fijn om Yvonne als sparringpartner te hebben. Zij zit net iets meer in het onderwerp, waardoor ik me gesteund voel in dit traject.”

Linde van Tienen, Docent Drama en Ambassadeur Kansengelijkheid Stedelijk Gymnasium Haarlem.

“Het is heel prettig dat Yvonne ervaringen van buiten het onderwijs meeneemt – zij inspireert met deze frisse blik en verbindt daarmee verschillende onderdelen van de school. Dat geeft mij rust."

Rémy Vialard, Docent Frans en Ambassadeur Stedelijk Gymnasium Haarlem.

"Yvonne heeft een duidelijke visie over hoe wij kansengelijkheid binnen de school kunnen inbedden en neemt ons daar op inspirerende wijze in mee.”

Jan Henk van der Werff, Rector Stedelijk Gymnasium Haarlem.

"Yvonne heeft geanalyseerd hoe onze medewerkers naar het thema diversiteit kijken en hoe zij inclusie op de werkvloer ervaren. Dit gaf ons nuttige handvatten voor een training voor ons leadershipteam, die Yvonne op inspirerende wijze heeft verzorgd. We zijn ons hierdoor meer bewust geworden van wat inclusie eigenlijk betekent en hoe we hierop kunnen handelen."

Joost Fortuin, Managing Director PageGroup.

“Het diversiteitsonderzoek dat Yvonne bij ons heeft gedaan, heeft aangetoond dat het goed zou zijn om meer informeel contact te stimuleren, waardoor collega’s elkaar beter gaan leren begrijpen en daardoor prettiger kunnen gaan samenwerken.”

Inge van der Stap, Diversity Officer ACTA.

“Door de workshop die Yvonne heeft verzorgd, zijn wij gaan inzien wat de denkbeelden van studenten met een niet-westerse achtergrond zijn over onze organisatie. Dit was bijzonder waardevol. Nu weten wij waar we in de beeldvorming aan kunnen werken om cultureel diverser talent aan te trekken."

Dymph Hollander, HR Adviseur Openbaar Ministerie Amsterdam.

“Ik heb meerdere lezingen van Yvonne bijgewoond. Zij weet zonder te oordelen precies aan te geven hoe verschillende groepen mensen naar elkaar kijken. Zij geeft inspirerende handvatten om voorbij de eigen vooroordelen te kijken en zich te bezinnen op de eigen manier van denken.”

Mohamed Mounji, Stichting Samen Haarlem.

"In de lezing 'De werkelijkheid van de ander' liet Yvonne ons zien hoe ieder mens vanuit zijn eigen gekleurde bril naar de werkelijkheid kijkt en hoe die werkelijkheid voor een ieder 'het eigen normaal' is. Wij werden uitgedaagd om te luisteren naar persoonlijke verhalen, zonder te blijven hangen in de eigen vanzelfsprekendheid. Het was opnieuw een 'eye-opener', die aanzet gaf tot reflectie op de grote verscheidenheid aan verschillen en hoe we daarmee positief kunnen omgaan."

Michal Oppenheimer, HRD-Adviseur Openbaar Ministerie.

“Yvonne heeft een aantal lessen over de islam aan 3-vwo (binnen het TTO) bijgewoond en mijn lesmateriaal voorzien van kanttekeningen. Zij wist met haar feedback o.a. enkele onbewuste beelden over de islam bewust te maken. Dit heeft geholpen bij het neerzetten van een genuanceerder beeld over de islam.”

Enrico van Rooij, docent Religious Education. 

Stuur mij een bericht